Pisni zahtevek za izvršbo - Litva

Podatki o upniku in dolžniku

Podatki vloge

Podatki podpisnika