Storitve

Revizija informacijskih sistemov

Revizija informacijskih sistemov skladno s Hierarhijo pravil revidiranja informacijskih sistemov.

Revizijsko ekipo vodi aktivni preizkušeni revizor informacijskih sistemov.

Izvedenska mnenja

Izvedenska mnenja na področju informacijskih sistemov in programske opreme, izdelana po standardih, ki se uporabljajo za izvedenska mnenja na sodiščih.

Izvedensko mnenje sodnega izvedenca izdelamo samo po naročilu sodišča ali kadar to določa zakon. Primeri so izvedenska mnenja v postopkih prisilne poravnave, stečaja, javnih naročil. Kadar za to ni zakonske podlage, priporočamo, da kot stranka na sodišču predlagate zavarovanje dokazov. V tem primeru izvedenca določi sodišče.

Cenitve

Cenitve programske opreme izdelamo po naročilu sodišča ali kadar to določa zakon. Primeri so cenitve v postopkih prisilne poravnave, stečaja, javnih naročil. Kadar za to ni zakonske podlage, priporočamo, da kot stranka na sodišču predlagate zavarovanje dokazov. V tem primeru cenilca določi sodišče.

Kontakt